DUURZAME CATERING BIJ PURA

MVO

PURA is actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij streven er naar het milieu en onze omgeving zo min mogelijk te belasten. In 2010 zijn de eerste grote stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een innovatief MVO-beleid voor onze gehele organisatie.

BIOLOGISCH

Inmiddels gebruiken we voor een deel van ons assortiment standaard al biologische ingrediënten voorzien van Milieukeur- of EKO-keurmerk. Indien gewenst kan uw complete bestelling uit biologische ingrediënten bestaan.

STREEK- EN SEIZOENSPRODUCTEN

De ingrediënten van onze producten worden alleen in het seizoen van het ingrediënt gebruikt. Daarmee wordt onnodige dure inkoop of mindere smaak voorkomen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van streekingrediënten. Daardoor is er een afname van het aantal door de ingrediënten afgelegde kilometers (“food miles”). Dit is gunstig voor de beperking van CO₂-uitstoot.

DUURZAME VIS

Het streven is enkel nog vis te gebruiken die is voorzien van het MSC-milieukeurmerk. Het certificaat van de Marine Steward Council garandeert u dat deze vis afkomstig is uit duurzame visserij. En dat is hard nodig voor de bescherming van vispopulaties en het behoud van de vissector.

SCHARRELEIEREN

PURA gebruikt uitsluitend scharreleieren. Deze eieren komen van kippen die vrij rondlopen en in schuren leven met legnesten, zitstokken, strooisel op de grond en daglicht door de ramen.

SCHOONMAAK

Voor onze schoonmaak- en hygiëneproducten maakt PURA gebruik van leverancier Ecolab, die een groen en duurzaam concept hebben. Ecolab is actief in het ontwikkelen van producten en diensten die afval, water- en energieverbruik doen reduceren.

VERPAKKINGS- EN SERVEERMIDDELEN

Verpakkingsmiddelen worden gescheiden van het restafval. Daarnaast maken wij zo min mogelijk gebruik van disposables om het milieu te ontlasten. Serveermiddelen bestaan met name uit RVS of melamine-schalen die na reiniging hergebruikt kunnen worden. Op aanvraag worden er disposable-materialen gebruikt. De verpakkingsmaterialen die we gebruiken, hebben zoveel mogelijk een milieuvriendelijk karakter.

REDUCE, RE-USE, RECYCLE

Wij streven er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat doen we door:

  • Het beperken van voedselafval;
  • Het nauwgezet beheer van verse producten om afval te beperken;
  • Het minimaliseren van verpakking waar mogelijk;
  • Het serveren van producten met wat nodig is, niet met wat overbodig is;
  • Het scheiden van alle papier, glas, plastic, etc. dat kan worden hergebruikt.

CO₂ NEUTRAAL

De CO₂-uitstoot wordt zo laag mogelijk gehouden door afvalpreventie en hergebruik van afval. Toch blijft er een hoeveelheid CO₂ over. Wij zijn voorzien van het SITA Green Label, wat betekent dat ons afval 100% CO₂ neutraal opgehaald en verwerkt wordt. Dit gebeurt door onze CO₂-uitstoot te compenseren met een investering in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Een prachtige manier om de leefbaarheid op onze planeet te verbeteren.